NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

místo: PRAHA
klient: SŽDC 
autoři projektu: JAROSLAV HULÍN, JIŘÍ PAVLÍČEK
datum studie: 2019

Nové nádraží je přemístěno pod zem. Původní budova nádraží slouží dále pro potřeby nádraží a dotváří genia loci. Cestující a technologie získávají přístavbou nové prostory. Nový dvouúrovňový veřejný prostor bude možné využít jako tradiční náměstí, které v území chybí. Cyklomagistrála pokračuje směrem na západ do Liboce, k Šárce, k hustě obydlenému sídlišti Dědina a dále. Charakter veřejného prostoru na pozemcích SŽDC bude odkazovat na typické nádražní materiály, zeleň a vybavení. V návrhu kromě nádraží vzniká cca 25 000 m2 hrubé podlažní plochy ve výškových budovách, 2 500 m2 komerčních ploch v přízemí a zhruba 300 podzemních parkovacích stání.

My project description

using allyou.net