Pavlíček Hulín architekti, s.r.o. je etablovaná architektonická kancelář působící primárně v České republice. Jádro týmu tvoří odborníci s bohatou praxí ze zahraničních projekčních kanceláří, kteří se své zkušenosti rozhodli zúročit také na tuzemském trhu. Spolupracujeme jak s českými, tak i se
zahraničními investory. Naše kancelář nabízí veškeré služby spojené s návrhem staveb pro bydlení i občanských staveb pro veřejné zadavatele včetně staveb pro sport. Věnujeme se jak stavbám novým, tak úpravám staveb stávajících. Poskytujeme poradenství už před zahájením projekčních prací, aktivně spolupracujeme s klienty při specifikaci zadání, zpracováváme posudky stávajících nemovitostí, oponentní posudky a studie proveditelnosti. Projekční práce vždy začínáme studií, na kterou navazuje dle potřeby dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně komunikace s úřady a zajištění souhlasů a povolení. Při zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci stavby, při spolupráci při zadání stavby i při provádění autorského i technického dozoru dbáme na zachování charakteru návrhu a zároveň na hospodárnost stavby. Naše tvorba je charakteristická důrazem na analytické a logické myšlení, hledání pragmatického a optimálního řešení a s důrazem na všechny aspekty stavby, nejen na její formální stránku. Často nalézáme typologicky inovativní řešení, která přináší investiční i provozní úspory a zajímavou estetiku.

PARTNEŘI

Jiří Pavlíček (Ing. arch., M.Arch., Ph.D.)
studoval na ČVUT v Praze, TU Delft a na Berlage Institutu v Rotterdamu. V Nizozemí pracoval s ateliery MVRDV a UN studio na několika projektech. Jako architekt pracoval v architektonické kanceláři Foster + Partners v Londýně. Jiří působí na FA ČVUT a působil na TU Graz a na Architectural Association v Londýně. Zajímá se o ekologicky šetrné stavby, optimalizaci návrhů a pokročilé návrhové techniky. Od června 2017 je městským architektem Českého Brodu. ČKA autorizace: 3824

Jaroslav Hulín (Ing. arch.)
studoval na FA ČVUT a TU Delft. Po stáži u Renza Piana v Janově pracoval pod vedením Cecila Balmonda v Arup Advanced Geometry Unit a ve studiu Thomase Heatherwicka, kde se mimo jiné podílel na britském pavilonu pro Světovou výstavu v Šanghaji. Pedagogické činnosti a výzkumu na FA ČVUT se věnuje v rámci ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína. Věnuje se úpravám starších staveb pro individuální bydlení, veřejným stavbám a veřejnému prostoru. Od dubna 2017 je městským architektem Třebíče. ČKA autorizace: 4101using allyou.net