REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU V ÚNĚTICÍCH

místo: ÚNĚTICE
klient: OBEC ÚNĚTICE
autoři projektu: JAROSLAV HULÍN, JIŘÍ PAVLÍČEK, ŠIMON JIRÁČEK
autor fotografií: BEN MARKEL
datum studie: 2014
datum realizace: 2015


Budova úřadu z 30. let 20. století byla upravena pro století současné. Hlavní část stavebních úprav spočívala v odstranění staticky nestabilní přístavby na jižní straně, zateplení obálky budovy a instalace nového topného systému. Kromě drobných dispozičních úprav, které se nevešly do dotace na zateplení, vzniklo v líci západní fasády nové okno. Je to jediný viditelný současný prvek. I když je pevně zasklené, okno otevírá úřad dovnitř i ven.

New Text

using allyou.net