ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

místo: CHLUMEC NAD CIDLINOU
klient: SŽDC
autoři projektu: JIŘÍ PAVLÍČEK, JAROSLAV HULÍN
spolupráce: MOTT MACDONALD
datum studie: 2019 

Podkladem k návrhu zastřešení byl mimo jiné návrh podchodu se svým konstrukčním omezením a rastr sloupů trakčního vedení. Plocha vhodná k zastřešení má zároveň velmi nepravidelný tvar. Zastřešení nástupišť pouze lineárním typizovaným systémem „vlaštovka“ se tak jevilo z důvodu složitých okrajových podmínek jako nevhodné. Byl navržen flexibilní konstrukční prvek zastřešení. Tvar základní stavební jednotky tohoto zastřešení je podobný obrácenému hranatému deštníku. Přejímá tak některé z výhod typizovaného zastřešení „vlaštovka“. Umožňuje ale multiplikaci v obou směrech a tím i plošné (nikoli pouze lineární) uspořádání. Systém lze jednoduše adaptovat na nepravidelný rastr sloupů, je zároveň navržen tak, aby byl staticky co nejvýhodnější a poskytoval v každém místě dostatek přirozeného osvětlení.

New Text

using allyou.net